Kontakt

Označení: J&T ENERGY FINANCING EUR X, a. s.

Sídlo: Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava - městská část Karlova Ves, Slovenská republika

IČ: 52 661 261

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I, oddíl: Sa, vložka: 7037/B

E-mail: info.eur@jtenergyfinancing.com

Internetová stránka: www.jtenergyfinancing.com